Infoabend KV Marketing- und Verkaufs-Zertifikat / MarKom

Anbieter:
Handelsschule KV Basel
4002 Basel

Kurs-Start:
16.09.2019

Bildungsabschluss:
Bestätigung/Zertifikat

Link zum Lehrgang:
https://www.bildung-schweiz.ch/angebote/infoabend-kv-marketing-und-verkaufs-zertifikat-markom.__qev7dw-lzmxo2dp

Schlagworte:
MarKom, MarKom Zulassungsprüfung, MarKom Zertifikatsprüfung, Marketing, Verkauf